0908250500

Lắp đặt hệ 5KW tại Vĩnh Long, Power đạt 5,2KW, vượt 120% so với yêu cầu Edit

Trường Minh Solar vừa hoàn thành lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5KW cho một hộ gia đình tại tỉnh Vĩnh Long, test hiệu suất đạt 120%

Hệ thống bao gồm:

  • 14 tấm pin Jinko 370W
  • 1 inverter hòa lưới 5kw
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái, kẹp pin, bu lông…
  • Các vật tư điện khác

Hệ thống đã hoàn thành đi vào hoạt động ổn định, hiệu suất đạt 120%.

Hình ảnh của hệ thống 5KW:

Tư vấn qua Zalo