0908250500

Tủ điện năng lượng mặt trời 3KW (đầy đủ thiết bị)

1.600.000 

THÔNG TIN CHI TIẾT TỦ ĐIỆN:

* Tủ điện năng lượng mặt trời 3KW (đầy đủ thiết bị)

* Dùng cho hệ thống điện mặt trời gói 3KW

* An toàn điện, lắp sẳn các thiết bị:

+ 01 tủ điện kích thước 20x20x13

+ 01 chống sét DC

+ 01 CB DC

+ 01 CB AC

+ 01 Chống sét AC

+ 02 jack MC4

+ 01 Đồng hồ 6 thống số

 

Tư vấn qua Zalo